Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0345 - 638230
  • info@focusadvies.nl
  • 0345 -638234
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Per 1 januari 2013 is er voor een aantal producten een provisieverbod van toepassing. Voor deze datum ontvingen wij als adviseur voor onze dienstverlening provisie van de verzekeraar of bank waar de verzekering of hypotheek werd ondergebracht. Een deel van de door u betaalde premie of rente, werd dan als provisie aan ons uitbetaald.

Vanaf 1 januari 2013 zullen wij u via een vast tarief, een uurtarief of een abonnement in rekening brengen als wij u behulpzaam zijn bij het afsluiten van een verzekering of een hypotheek. U betaalt dan wel minder premie of rente aan de bank of verzekeraar. Over de tarieven die wij hanteren, wordt u vooraf geïnformeerd.

Het provisievebod geldt voor de volgende complexe producten:

  • Hypotheken
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Betalingsbeschermers
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen
  • Bankspaarproducten

Voor schadeverzekeringen geldt geen provisieverbod. Het provisieverbod geldt ook niet voor complexe producten die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten. Voor meer informatie heeft de AFM de themapagina 'Kosten voor financieel advies' gelanceerd op hun website.