Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 0345 - 638230
 • info@focusadvies.nl
 • 0345 -638234
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

PRIVACYVERKLARING FOCUS FINANCIELE DIENSTEN

FOCUS Financiele Diensten respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) .

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, kredieten etc.
 • Het communiceren met onze relaties
 • Het voorkomen van fraude jegens financiele instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Bewaartermijnen

Focus Financiele Diensten bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dienen wij gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspostitie en voorts om te voldoen aan wet-en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zullen wij de gegevens verwijderen.

Het gebruik van de website https://focusadvies.nl/

FOCUS Financiele Diensten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens FOCUS Financiele Diensten van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geinteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, kredieten etc. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarme u zich kunt afmelden. Het ontvangersbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van een financieel product.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden  aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze website gebruik maakt.

Wat zijn uw rechten? 

U bent onze klant. Dus u heeft recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag even voor u samen:

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, kunt u om correctie vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen dien, indien de gegevens waarmee wij werken correct zijn.
 3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kunt u ons verzoeken die te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten. 
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk) voldoen.
 5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Mocht u van mening zijn, dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken en/of gebruiken niet correct is, dan verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen. In het geval dat dit niet leidt tot een acceptabele oplossing kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden dir door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Het gaat hier om zgn. funcionele en analytische cookies.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te ananlyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

-De browser niet wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);

-het tijdstip en de duur van uw bezoek;

-foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u informeren over wijzigingen door de herzienen privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is op 24 mei 2018 vernieuwd.